INFO & PRISER DIGITALISERING

INFO DIGITALISERINGAV FOTON OCH DOKUMENT

Att digitalisera ett foto eller dokument innebär att skapa en digital kopia via scanning till exempelvis en dator. Den digitala kopian kan sedan bearbets utan att det fysiska originalet påverkas.

Originalfotot får max vara 21×30 cm (A4-format) och det går att scanna foton som sitter kvar i fotoalbumet eller fotoramen, men bäst resultat blir det naturligtvis om fotot är löst. Om fotot ska skrivas ut behöver man bestämma hur stor den utskrivna fotokopian ska bli innan man scannar. Beroende på hur stort fotooriginalet är kan man scanna upp till skala 7:1.

Ska foto användas i tryck eller på webben är det bra att veta det innan, för det bestämmer vilken upplösning, filformt och färgprofil som fotot ska ha.

Förutom foton går det bra att scanna även diverse dokument såsom teckningar, bilder, illustrationer, ritningar, brev etc. Dokumentet/dokumenten som ska scannas får vara max 30×42 cm (A3-format) och kan förstoras 2:1.

PRISER FOTODIGITALISERING

Foton kan scannas i skala 1:1, 2:1, 3:1 och 4:1.
Underlaget får vara max 21×30 cm (A4-format).

Om fotot även ska retuscheras och/eller skrivas ut kostar scanningen ingenting.

Ska fotot/fotona endast digitaliseras får du en prisuppgift baserat på hur lång tid det tar att scanna underlaget/underlagen. Att scanna 20 foton i formatet 10×15 cm i skalan 1:1 tar ca en timme.  Att scanna motsvarande antal foton i skala 7:1 tar flera timmar. Timtaxan för scanning är 495 kr.

Priser dokumentscanning skala 1:1
Underlaget får vara max 30×42 cm (A3-format) och kan scannas till pdf-, tiff- eller jpeg-format.

Antal Pris per styck
1-15 20 kr
16-35 15 kr
36-50 12 kr
50 eller fler 10 kr

Priser dokumentscanning skala 2:1
Underlaget får vara max 30×42 cm (A3-format) och kan scannas till pdf-, tiff- eller jpeg-format.

Antal Pris per styck
1-15 25 kr
16-35 20 kr
36-50 17 kr
50 eller fler 15 kr

Priserna gäller from 2021-01-01 tills vidare.