Kategorier
Rekrytering

Headhunter i Stockholm – chefsrekrytering

Att rekrytera chefer är en av flera viktiga uppgifter för en VD eller en styrelse. Det går att anlita en headhunter i Stockholm för en kvalitetssäkrad process.

Vissa engelska ord eller begrepp mår bäst av att inte ordagrant översättas till svenska. Att anlita en huvudjägare till att rekrytera en chef låter inte bra. Det svenska ordet förknippar vi med olovlig jakt på olika troféer. Men visst kan en anställning av en chef som hittats med hjälp av headhunting betraktas som en trofé.

Att som VD eller styrelsemedlem få besked om att en nyckelperson tänker lämna bolaget kan ge kalla kårar. Personen kan ha speciellt kunnande om företagets produkter eller kunnanden som känns svåra att ersätta med en ny medarbetare. Sanningen är dock att ingen är oersättlig. Och ibland kan paradoxalt nog en uppsägning vara något positivt, där någon kan växa fram i sin roll genom internrekrytering.

Headhunter i Stockholm – chef på lager

Att anlita en erfaren headhunter i Stockholm har många fördelar. Arbetet med en rekrytering inleds med en noggrann genomgång. Vilken profil ska en ny chef ha? Vilka teoretiska kunskaper är viktiga att ha med sig och vilken kompetens finns redan hos befintliga medarbetare? Det kan vara klokt att inte söka efter en kopia av en chef som sagt upp sig. Kopior är svåra att hitta och ibland kan en ny chef med andra personliga och sociala egenskaper ge förnyelse åt en organisation.

En konsultfirma som sysslar med headhunting har ofta chefer på lager. Det finns personer som vänder sig till en headhunter för att söka nya utmaningar i sitt yrkesliv. Konsultfirman har då i förväg intervjuat och kartlagt dem med hjälp av olika tekniker. En headhunter i Stockholm kan också ha tillgång till konsulter som på kort varsel kan rycka in på ett chefsjobb under en kortare tid.