Kategorier
Artiklar

Avtalsjurist – professionell hjälp lönar sig

Varför ska ditt företag anlita en avtalsjurist? Det finns väldigt många starka argument till detta. En avtalsjurist är en utbildad expert på att upprätta, granska och förhandla om avtal. 

Den kompetensen kan löna sig både sett till det rent ekonomiska, men även sett att det handlar om kunskap som håller dig på rätt sida om lagen och som gör att du inte begår misstag som kan strida mot lagar, regler och föreskrifter. Genom att anlita en avtalsjurist så kan ditt företag, helt enkelt, få ett extra verktyg i lådan och få professionell hjälp med att upprätta avtal som är till er fördel.

 Här nedan följer några exempel på tillfällen då en avtalsjurist kan hjälpa er: 

  • Upprättande av avtal. En avtalsjurist kan hjälpa er att skapa kommersiella avtal, anställningsavtal, licensavtal och exempelvis fastighetsavtal.
  • Granskning. Du kan ta hjälp av en avtalsjurist för att granska avtal innan du skriver under – men även med att granska befintliga sådana. Är avtalen förenliga med de lagar som finns? Är dina intressen verkligen skyddade? En avtalsjurist ger dig svar. Skulle det sedan handla om en tvist gällande ett avtal så kan en avtalsjurist bistå dig med sin expertis och exempelvis hjälpa dig med förhandling. 
  • Förhandling. En avtalsjurist förhandlar även i samband med att avtal ska upprättas – allt för att du som klient ska ges så förmånliga villkor som det bara är möjligt. Det kan handla om pengar, det kan handla om leveranser eller om exempelvis fördelning av ansvar. Oavsett vilket så kommer en avtalsjurist alltid att arbeta hårt – och med stor kompetens – för att dina intressen ska skyddas och att avtalet ska vara fördelaktigt för dig. 

Idag behöver du inte anställda en avtalsjurist. De allra flesta anlitar en sådan via exempelvis en rekryteringsfirma och på konsultbasis. Kort sagt: du kan få denna kompetens under en begränsad period och då det verkligen behövs!