STORY OF EDE

Historieprojektet Story of Ede kretsar runt gården Västerstugan som ligger ett stenkast från Döda fallet i Västerede, Ragunda kommun. Här har min släkt bott i hundratals år och under 2019 tänker jag dela med mig av mina förfäders liv och de historiska skeden som de levde i.

Jämtland har en rik historia och under lång tid tillhörde vi Norge men dessutom Danmark när Norge var dess lydrike. Ragunda var då ett gränsland mot Sverige och därmed föremål för stridigheter på grund av dess geografiska läge. Under en hundraårsperiod bytte vi nationalitet 13 gånger! Det var inte helt lätt att navigera och välja rätt under dessa oroliga tider.

Västerede byamän har även en plats i historien runt Sveriges största naturkatastrof: Ragundasjöns tömning kvällen den 6 juni 1796. I minst 18 år kämpade de mot utgrävningen som tystade Storforsen för all tid och evighet och vars efterspel fortsatt in i vår tid. Så sent som 1974/75 betalades det sista skadeståndet till byn Västerede.

Västerstugan har även koppling till Baltzarfejden som utspelades i Jämtland 1611-13 genom Mårten Olofsson som var borgmästare i Härnösand i början på 1600-talet.

Läs mer på Story of Ede.

Detta historieprojekt är finansierat av landsbygdsprogrammet 2014-2020. Projektstödet söktes via Leader 3sam under hösten 2018 och beviljades av Jordbruksverket den 15 mars 2019.

/Maud