SKAPA NYTT FOTO

Genom att bryta ut delar ur ett eller flera fotografier kan man skapa ett helt nytt fotografi. Här följer ett exempel där föräldrarna i familjen Olsson blir ett fotografi med bara dem.

  1. Originalfotografiet med hela famljen samlade.

2. Olof och Engla utbrutna var för sig.

 

3. Olof och Engla kombinerade till ett nytt fotografi.

4. Olof och Englas nya fotografi i gråskala anpasst för en oval ram.