FOTON FÖRE OCH EFTER

Här följer några exempel på fotografier före och efter retuschering. Hur mycket man vill fixa till ett fotografi är upp till var och en. Om skavankerna inte stör kan det ibland vara bättre att låta dem vara kvar.

För fotografierna som följer har målet varit att ta bort alla skador och återställa färger.

Foto från slutet 1960-talet av ‘Mor Anna’. Skador har lagats och svärtan förstärkts.
Foto från ca 1920 på ‘Mor Anna’ i unga år. Originalfotot är ca 5×9 cm och har förstorats till ca A5-format. Dessutom har repor och ramen retuscherats bort innan ny fotokopia skrivits ut.
Foto från 1910-talet på Erik och hans kollegor. Originalfotot är ca 5×10 cm och har scannats in med hög upplösning för att skapa ett nytt foto med Erik i fokus. Fotot är även retuscherat för att få bort bokstaven P ovanför Erik.
Foto från slutet på 1800-talet på familjen Herkules. Originalfotot är ca 5×9 cm men har förstorats till A3-format. Skador har retuscherats bort och färhen har justerats.
Foto taget på 1980-talet på labradoren Charlie. Originalfotot är något större än A5-format och har inte förstorats. Däremot har färgen återställts efter att ha blivit solblekt.
Diabild från 1960-talet som har fått färgen återställd.
Foto från tidigt 1950-tal. Repor och skador har retuscherats bort och färgen justerats något.
Foto från tidigt 1970-tal på Kirremicken. Skador har retuscherats bort och färgen justerats något.