INFO & PRISER RETUSCHERING

INFORMATION OM RETUSCHERING

Att retuschera ett foto innebär helt enkelt att man förbättar det. Det kan exempelvis vara att oönskade objekt tas bort, att färger justeras eller att skador repareras eller att foto beskärs till ett annat format.

Varje foto är unikt och graden av bearbetning varierar, dels beroende av fotots förutsättningar och dels det resultat som du vill uppnå. Tillsammans sätter vi målet för just dina foton gällande både resultat och pris.

PRISSÄTTNING

Retuschering av ett foto eller dokumebt innebär handpåläggning och då utgår en timkostnad på 495 kr.  Innan arbetet påbörjas kommer vi överens om åtgärder och slutpris. Scanning av foton som ska bearbetas är kostnadsfritt.

Priserna gäller from 2021-01-01 tills vidare.