Köp- och leveransvillkor, företag

Företagsinformation

RetroRepro reproducerar fotografier och grafiskt material och har sitt säte i Västerede Västerstugan 121, 844 94  BISPGÅRDEN.
Organisationsnummer: 690712-8208.

Beställning & priser

  • Alla priser offereras och beror på arbetets art.
  • All betalning sker via faktura.
  • Beställning/order som är godkänd av kund är bindande.

Leverans och fraktkostnad

  • Leveranstid sker enligt överenskommelse.
  • Evetuella frakter betalas av kunden om inget annat är överenskommet.
  • Inga leveranser skickas utanför Sverige.

Ångerrätt

  • Ingen ångerrätt gäller eftersom  allt material är specialframtaget för kunds räkning.

Leveransskada och reklamation

Vid transportskada ska en anmälan/reklamation göras till transportören. Kontakta RetroRepro via info @retrorepro.se för att informera om reklamationen.

Ej uthämtade paket

För paket som inte hämtas ut, utan går tillbaka till RetroRepro, debiteras du 250 kr för returfrakt och hanteringskostnader.

Integritetspolicy

Se separat dokument här.

Force majeure

Vid oväntade och oförutsägbara händelser som innebär att RetroRepro inte kan fullgöra ingångna avtal hänvisas till force majeure och befrias därmed från sina åtaganden.

Händelse såsom utanför RetroRepros kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att RetroRepro befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt

RetroRepro förbehåller sig rätten att ändra all information och priser utan föregående avisering samt reserverar sig för eventuella fel i texter på denna webbplats.