Köp- och leveransvillkor, företag

Företagsinformation

Herkules PR & RetroRepro reproducerar fotografier och grafiskt material och har sitt säte i Västerede Västerstugan 121, 844 94  BISPGÅRDEN.
Organisationsnummer: 690712-8208.

Beställning & priser

  • Alla priser offereras och beror på arbetets art.
  • All betalning sker via faktura.
  • Beställning/order som är godkänd av kund är bindande.

Leverans och fraktkostnad

  • Leveranstid sker enligt överenskommelse.
  • Evetuella frakter betalas av kunden om inget annat är överenskommet.
  • Inga leveranser skickas utanför Sverige.

Ångerrätt

  • Ingen ångerrätt gäller eftersom  allt material är specialframtaget för kunds räkning.

Leveransskada och reklamation

Vid transportskada ska en anmälan/reklamation göras till transportören. Kontakta Herkules PR & RetroRepro via info @herkulespr.se för att informera om reklamationen.

Ej uthämtade paket

För paket som inte hämtas ut, utan går tillbaka till Herkules PR & RetroRepro, debiteras du 250 kr för returfrakt och hanteringskostnader.

Integritetspolicy

Se separat dokument här.

Force majeure

Vid oväntade och oförutsägbara händelser som innebär att Herkules PR & RetroRepro inte kan fullgöra ingångna avtal hänvisas till force majeure och befrias därmed från sina åtaganden.

Händelse såsom utanför Herkules PR & RetroRepros kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Herkules PR & RetroRepro befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt

Herkules PR & RetroRepro förbehåller sig rätten att ändra all information och priser utan föregående avisering samt reserverar sig för eventuella fel i texter på denna webbplats.