Köp- & leveransvillkor, privatperson

Företagsinformation

RetroRepro reproducerar fotografier och grafiskt material och har sitt säte i Västerede Västerstugan 121, 844 94  BISPGÅRDEN.
Organisationsnummer: 690712-8208.

Åldersgräns

För köp måste man vara 18 år fyllda.

Priser och betalning

  • Alla priser anges inklusive moms.
  • All betalning sker förskottsvis med kort eller via Swish.
  • Beställning/order som är godkänd av kund är bindande.

Leverans och fraktkostnad

  • Leveranstid vid reproduktion av fotografier sker enligt överenskommelse.
  • En returfrakt av originalfoto tillsammans med reproducerade foton ingår i startkostnaden.
  • Övriga frakter till kund utgår med 95 kr inkl moms.
  • Inga leveranser skickas utanför Sverige.

Ångerrätt

  • Ingen ångerrätt på reproducerade fotografier gäller eftersom det är en specialframtagen produkt.

Leveransskada och reklamation

Om det reproducerade fotot har skadats under transport ska en anmälan/reklamation göras till transportören. Kontakta RetroRepro via order@herkulespr.se för att informera om reklamationen.

RetroRepro ansvarar ej för eventuella transportskador på originalfotot.

Ej uthämtade paket

För paket som inte hämtas ut, utan går tillbaka till RetroRepro, debiteras du 250 kr för returfrakt och hanteringskostnader.

Integritetspolicy

Se separat dokument här.

Force majeure

Vid oväntade och oförutsägbara händelser som innebär att RetroRepro inte kan fullgöra ingångna avtal hänvisas till force majeure och befrias därmed från sina åtaganden.

Händelse såsom utanför RetroRepros kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att RetroRepro befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt

RetroRepro förbehåller sig rätten att ändra all information och priser utan föregående avisering samt reserverar sig för eventuella fel i texter på denna webbplats.