FOTOBEARBETNING

När man restaurerar/retuscherar en digital kopia av ett ett foto finns en uppsjö av möjligheter. Man kan ta bort oönskade objekt i bilden, beskära den, laga skador efter ovarsam behandlig eller återskapa färger som blekts av solen.

Restaurerat foto från 1918. Åtgärder: borttagen text, lagade hörn och skavmärken samt färgjustering.
Foto från 1980-talet på labradoren Charlie. Åtgärder: återskapat färgen som blekts.
Foton till tryck och webb

De foton som ska användas till tryck eller webb behöver oftast anpassas. Även vid utskrift på laser- eller bläckstråleskrivare finns optimala värden för bästa utskriftskvalitet.

DIGITALA FOTON PÅ MINNESKORT

Om fotona som ska retuscheras är tagna med digitalkamera så kan Herkules PR & RetroRepro läsa följande minneskort: Compact Flash, Microdrive, Secure Digital (Wii och SDHC), SDXC, xD picture card och Memory Stick (Pro, Duo, Duo Pro, Magic Gate och M2).

Scanning av fotoKOPIOR
Underlag som kan scannas.

När man scannar ett fysiskt foto skapar man en digital kopia. Denna kopia kan sedan bearbetas, sparas i flera olika filformat och skrivas ut på nytt i valfri storlek.

Scannat negativ från 1950-talet.

Innan man scannar bör man bestämma hur stort man önskar kunna skriva ut det scannade underlaget. Man kan alltså både förstora och förminska ett foto.

Scannat foto från 1950-talet.
Scanning av dokument

Att digitalisera sina dokument kan vara både behändigt och nödvändigt. Istället för att lägga barn och barnbarns teckningar på hög kan de scannas in i datorn och sedan skrivas ut som collage eller som väggalmanacka. Skolbetyg på papper kan behöva digitaliseras för att kunna bifogas till ett CV via e-post och viktiga dokument kan sparas i datorn.

Scannade ransoneringskort från andra världskriget.