1-2-3

Att reproducera ett foto sker i tre steg:

  1. Digitalisering av fotokopian
  2. Bearbetning av den digitala kopian
  3. Utskrift av ny fotokopia i valfri storlek och antal.

Mer info